In verschillende organisaties wordt er regelmatig gebruik gemaakt van tests. Een handig hulpmiddel om bijvoorbeeld te bezien waar een cliënt staat in de ontwikkeling, welke karaktertrekken het meest bij iemand naar boven komen of om een diagnose te kunnen stellen. Een test wordt gemaakt en daarna gecontroleerd of deze echt doet waarvoor het bedoelt is. Meet de test wat het zou moeten meten? Is er een grote groep mensen gebruikt om de ‘gemiddelden’ te bepalen? Belangrijke vragen! Gelukkig bestaan er instanties als COTAN die alle gebruikte en ontwikkelde tests aan een controle onderwerpen. Jij kunt dus altijd na gaan of de test die gebruikt wordt een goede score haalt en dus betrouwbaar is.

Wat is nu echter het nut van de afname van een test? Dat is vooral wat je er mee gaat doen! Met de nummertjes op een rij of een score komt niemand veel verder. Wat zegt de test over jou? Daar heb je iemand bij nodig die vaker tests heeft afgenomen en weet wat de scores zeggen. Deze persoon kan jou de ins-en outs geven over jouw scores.

Met mijn ervaring in het onderwijs merk ik vaak dat cijfers verwarrend zijn voor mensen die nooit met (psychologische) tests te maken hebben. Een test geeft voor de leerkracht een duidelijk beeld, maar voor de ouders is vaak de algemene score (“voldoende” of “goed”) genoeg om een beeld te krijgen. Niet heel vaak krijg ik vragen over wat dan precies die andere cijfers betekenen die –in ons geval- om de CITO scores heen staan. Juist die scores maken de uiteindelijke CITO-score passender bij het kind. Wat er bij de afname zelf gebeurde komt al bijna nooit ter sprake, terwijl ook dat een onderdeel is van de uitslag en daarbij ook de analyse.

Bij de uitslag van een test wordt je in het algemeen ingedeeld in een brede categorie. Om het voorbeeld van de CITO’s te blijven gebruiken: er zijn vijf categorieën en dus vijf ‘soorten’ kinderen. Je ziet aan de ‘extra cijfers’ echter wél welk kind jij voor je neus hebt. Is het een kind met een algemene achterstand, dan zie je aan de didactische leeftijd en het didactisch leeftijd equivalent een verschil optreden. Een CITO op het niveau van de klas zal wat betreft score dan altijd lager uitvallen. Het kind is nog niet toe aan dat niveau door de algemene achterstand. In de uitslag kan je dan ook doormiddel van die ‘extra cijfers’ zien wat de achterstand nog is in vergelijking met klasgenoten.

Analyseren maakt het afnemen van een test functioneel. Pas na een analyse krijg je de informatie die je daadwerkelijk beoogde te krijgen. Heel leuk alle uitkomsten en nummers, maar pas na een analyse van die uitkomsten krijg je handvatten om verder te bouwen aan je eigen ontwikkeling. Je stelt je eigen leerpunten op. Iedere afgenomen test is maatwerk, iedereen is anders, iedereen heeft iets anders nodig. Iedere analyse zal dus ook anders zijn.

Wanneer zijn tests nuttig? Als je de uitkomsten ervan goed weet te duiden. Heb je vragen over de uitkomsten van een test: ga naar een expert. Kies iemand die ervaring heeft met het afnemen van tests en de uitkomsten kan analyseren. Als jij achter jouw leerpunten wil komen heb je niets aan alleen een nummer: dan wil je weten wat je anders zou kunnen doen!

Category
Tags

Comments are closed

%d bloggers liken dit: