In het huidige onderwijs worden rekenen en taal als standaard gehanteerd. Deze vakken voeren in de meeste scholen de boventoon. Uiteraard wordt er ook creativiteit gestimuleerd, maar de meeste scholen zien creatieve vakken als ‘bijzaak’. In Nederland wordt ook onderzoek gedaan naar de meetbaarheid, maar vooral bruikbaarheid van creativiteit. Mooie zin in het bijgevoegde artikel

“Zolang we door blijven gaan met slechts de helft van de capaciteit van de mens in ons onderwijs te benutten, doen we fundamen­teel iets fout”- Jeroen Lutters

Hoewel de toon van het artikel misschien niet al te wetenschappelijk is, is het weldegelijk stof tot nadenken!

Revolutie in het onderwijs

Category
Tags

Comments are closed

%d bloggers liken dit: