Als ouder kun je het gedrag wat je wilt zien ook voorbereiden. Als jij wilt dat jouw kind zich op een bepaalde manier gedraagt, is het van belang de omgeving zo voor te bereiden dat jouw kind ‘niet anders kan’. Positief neveneffect hierbij is dat het kind succeservaringen opdoet en dus vaker dit gedrag wil laten zien. Eén van de belangrijkste voorwaarden waardoor een kind zich ‘goed’ kan gedragen is een voorspelbare omgeving, een duidelijke routine en regels. Hierdoor weet een kind op een reguliere dag wat er van hem- of haar verwacht wordt.

Tags

Comments are closed

%d bloggers liken dit: