Kinderen kunnen problemen ontzettend goed zelf oplossen! Echter, zien zij dat vaak in eerste instantie niet. Ruzies lopen vaak uit de hand. Wanneer je als volwassene toch tussenbeide moet komen is het verstandig om uit te gaan van het oplossend vermogen. Op die manier leren de kinderen door zelf na te denken een ruzie op te lossen en is het leereffect groter dan wanneer jij de ruzie oplost.
Kinderen oefenen op die manier het luisteren naar elkaar, het maken van afspraken en elkaar vergeven. Belangrijk om de oplossingen waar de kinderen mee komen en waar ze akkoord mee gaan serieus te nemen ook al is het niet de oplossing die jij zou verzinnen. Soms werken de vreemdste plannen het beste voor de kinderen.

Category
Tags

Comments are closed

%d bloggers liken dit: