Het effect van bekrachtiging is het grootst wanneer de (beroeps-)opvoeder vijfmaal vaker reageert op wat de jeugdige goed doet dan op wat hij fout doet (De Groot, 2004)

Er bestaan twee vormen van bekrachtiging. Sociale bekrachtiging zijn complimenten en bijvoorbeeld aanmoediging of feedback. Materiële bekrachtiging gaat uit van een beloning voor gewenst gedrag in de vorm van een zichtbaar compliment (bijvoorbeeld een sticker). Uitgangspunt van het geven van bekrachtiging is dat een kind duidelijk een doel voor ogen heeft. Dit doel kan door de bekrachtiging gestimuleerd worden en komt zo in het ‘vaardighedenarrangement’ van jouw kind. Zeker in het geval van zaken die jouw kind niet wil of kan aanleren blijf je positief door het gebruik van bekrachtiging en verliest een kind niet snel de moed om iets te willen aanleren.

Category
Tags

Comments are closed

%d bloggers liken dit: