Vertrouwen in elkaar

Het grootste goed in de relatie met jouw kind(eren) is het vertrouwen in elkaar. Veiligheid, voorspelbaarheid, duidelijkheid en zorgzaamheid zijn allemaal eigenschappen die dit vertrouwen vergroten.

Wanneer jij opvang zoekt voor jouw kind zijn dit ook zaken waar je naar kunt kijken. Hoe voel jij je op de opvang-locatie? Heb jíj er vertrouwen in dat jouw kind hier goed zit? Vertrouw bij het maken van keuzes voor de kinderen ook op je eigen gevoel.

%d