Als leerkracht had ik er, vond ik, veel te weinig tijd voor: groepsvorming. En heel vaak komt het er in situaties toch op neer dat groepsvorming kan helpen om een kind in de klas aan het leren te krijgen. Veiligheid, duidelijkheid en daarbij dus ook vertrouwen […]

Gedachten of gevoelens kan je wegduwen, verachten, haten, niet willen zien, niet willen voelen. Maar ze mogen er wel zijn. Als je kan accepteren dat ze er ‘nou eenmaal’ zijn, dan kan je door met wat echt belangrijk is voor jou!
%d bloggers liken dit: