Veel kinderen en jongeren worstelen met onzekerheden en het zelfvertrouwen. Vanaf jonge leeftijd worden er veel eisen aan hen gesteld op het gebied van de sociale omgang met anderen en het flexibel aanleren van allerlei nieuwe vaardigheden. Door deelname aan een Bikkeltraining© leren kinderen en jongeren stevig op beide benen staan en met zelfvertrouwen hun taken aanpakken. Meestal gaat het om een tijdelijk steuntje in de rug, zodat het kind net wat steviger en zekerder van zichzelf nieuwe taken en uitdagingen aankan.

Vaak zie je het al in de kleuterleeftijd: dit jongetje of meisje kan wel een dosis zelfvertrouwen gebruiken! ‘Bikkeltjes met lef’ is een weerbaarheidstraining voor jonge kinderen van 4 t/m 7 jaar met uitgebreid aandacht voor de rol van ouders. Met hulp van Piepmiep Paula en Bikkelboy Bob leren de kinderen beter over zichzelf en nieuwe situaties na te denken. Door stevig te leren staan en met opgeheven hoofd nieuwe situaties aan te gaan, komen de kinderen beter in hun vel te zitten!

Het Bikkelprogramma© voor kinderen van 4 tot 18 jaar, bestaat uit twee doorgaande lijnen: eentje voor gebruik binnen het onderwijs (preventieve lesprogramma’s) en eentje voor gebruik binnen een therapeutische setting (curatieve trainingen). Het doel van het programma is het vergroten en verbeteren van sociaal emotionele weerbaarheid. Er wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan meer of betere

  • weerbaarheid;
  • zelfvertrouwen;
  • omgaan met emoties
  • sociale omgang met anderen.

Gezin en Ik biedt het programma voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar ‘Bikkeltjes met lef’ aan in therapeutische setting. De groep is maximaal 7 kinderen groot. Kosten van één training zijn 250 euro inclusief leesboek en verdere materialen als werkboeken en ouderbrieven. Voorafgaand aan de training plannen we een intake met ouder(s), kind en trainer, waarin we kennismaken, de training bespreken en verwachtingen uitwisselen. Daarna kan de training van start gaan! Schrijf je nu in!

Sinds januari 2020 bestaat de training uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Gezin en Ik biedt deze vernieuwde training vanaf mei 2020 aan.

Bikkeltrainingen starten bij voldoende aanmeldingen op zaterdagochtend