“Er zijn alternatieven voor anti-depressiva”

Altijd ben ik geïnteresseerd geweest in het behandelen van psychische problematiek zonder medicatie. Ook in het onderwijs zie je, vooral bij moeilijk gedrag, snel het grijpen naar een mogelijke diagnose met een daarbij horend medicatieadvies. Daarom de komende maand een aantal meningen en onderzoeken die mij hebben doen nadenken over het gebruik van medicatie. Welke keuze wordt het? Medicatie of eigen kracht?

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bram-bakker-er-zijn-alternatieven-voor-antidepressiva~b7cef1ad/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Bram Bakker, 9 januari 2012