#hoedan

Weerbaarheidstraining

In januari start Gezin en Ik weer met de weerbaarheidstraining ‘Bikkeltjes met lef!’ van Bikkels.nl. Sinds 2018 geef ik deze trainingen  met veel plezier. Hoewel er op de site veel te vinden is over de weerbaarheidstraining toch een stukje over hoe dat nu precies werkt. Vragen als ‘hoe gaat dat dan?’, ‘hoeveel tijd gaat erin zitten’en ‘is zo’n training wel wat voor mijn kind?’ zijn toch vragen die vaak langs komen en vrij makkelijk te beantwoorden zijn!

De komende weken dus antwoord op bovenstaande vragen. En vandaag de vraag:

Hoe gaat dat dan?

  1. Voorafgaand aan de definitieve inschrijving van de training vind een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek zijn de ouder(s) en het kind aanwezig. Je ontvangt bij interesse een intakevragenlijst die je instuurt (kan zowel digitaal als per post). Aan de hand van deze lijst stel ik in het gesprek een aantal vragen en leg ik meer uit over de training zelf. Ook kan je tijdens dit gesprek wat materialen bekijken die we tijdens de training gebruiken. Aan het einde van het gesprek geef ik een advies. Soms zie ik dat er een aantal zaken zijn die een kind van de training kan leren, soms twijfel ik of de training gepast is bij de problematiek die het kind heeft. Dit hoeft niets te betekenen voor de keuze die jullie maken.
  2. Na het intakegesprek ontvang je van mij een plan van aanpak en een begeleidingsovereenkomst. Je besluit vervolgens of je je kind wilt inschrijven voor de training. Wanneer je je kind inschrijft voor de training vul je de overeenkomst in en stuur je deze terug.
  3. Wanneer ik de overeenkomst ondertekend retour krijg ontvang je een factuur. Deze moet voldaan zijn voor aanvang van de training. Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang van de training de precieze informatie voor de start van de training.
  4. De training start! Op de aangegeven tijd verzamelen de deelnemers op de trainingslocatie. We nemen de tijd om elkaar te leren kennen en vervolgens afscheid te nemen van ouders/opvoeders. Omdat het gaat om (vaak) jonge kinderen is het fijn hier rustig de tijd voor te nemen. De volgende bijeenkomsten zal de tijd samen bij aanvang korter zijn. Na een uur ben je welkom binnen te lopen om je kind weer op te halen en krijg je beknopt te horen wat wij gedaan hebben. Ik stuur een e-mail met meer informatie, zodat je volledig op de hoogte bent van wat we hebben gedaan en wat er die week kan worden geoefend. De kinderen krijgen de eerste keer een werkboek en een leesboek mee. Het leesboek mag je thuis houden, het werkboek mogen ze iedere keer meenemen.
  5. Huiswerk doen hoort bij de training, dus tussen de trainingsmomenten door zijn de ouder(s)/verzorger(s)/leerkracht(en) diegenen die de training kunnen laten slagen. Een trainingsmoment is maar een uur. Het is dus heel belangrijk dat je als ouder iedere dag aandacht besteed aan de te leren punten.
  6. De trainingsdagen behandelen iedere keer een andere vaardigheid. Zo is er iedere week iets nieuws te oefenen of behandel je thuis wat er eerdere weken is geoefend, omdat jouw kind daar meer moeite mee heeft. Iedere trainingsdag is het mogelijk vragen te stellen, maar natuurlijk kan je ook contact opnemen wanneer je dringende vragen hebt.
  7. Het einde van de training is trainingsbijeenkomst 9 die wij gezamenlijk afsluiten. Ouders/verzorgers zijn welkom om een kwartier eerder aan te sluiten bij de groep om zo samen het certificaat in ontvangst te kunnen nemen. Na deze feestelijke afsluiting is het oefenen waarschijnlijk nog niet afgelopen, maar hebben jullie wel een gezamenlijke taal ontwikkelt om bepaald gedrag te benoemen en zijn jullie meer handelingsbekwaam geworden in situaties waarin jullie kind het even lastig vindt.