Creativiteit: drie tips!

blue and purple color pencils
Photo by Pixabay on Pexels.com

Een ondergeschoven kindje is creativiteit. Bij ouders en anderen die met kinderen omgaan staat kennis, wetenschap, cognitie vaak op de voorgrond. Creativiteit is niet het eerste waar je aan denkt bij de ontwikkeling van kinderen, maar het is zeker belangrijk! Beide hersenhelften worden bij creatieve activiteiten aangesproken. Daarbij is het van belang te onderstrepen dat de uitkomst minder belangrijk is dan het proces. Zoals bij zoveel activiteiten zorgt juist het proces voor hersenactiviteit en combinaties tussen beide hersenhelften. Wat er verder aan product te zien is, is wel waar we kinderen vaak op ‘afrekenen’, maar zeker niet het belangrijkste!

Tips:

  • Vraag bij het eindresultaat van de creatieve actie van jouw kind naar het hoe en waarom. Zo hoef je nooit te vragen wat het eigenlijk is (het kind denkt dan: “Dat zie je toch? Of niet??” En zou gedemotiveerd kunnen raken) en toon je net zoveel interesse als je anders zou doen.
  • Doe mee! Heb plezier in de plak-teken-schilder-boetseer-dans-zing-acties van jouw kind en let niet te veel op de rommel (of neem voorzorgsmaatregelen). Ongeacht het resultaat hebben jullie een hele onbezorgde, plezierige tijd.
  • Benoem jouw emoties, benoem de bijbehorende woorden, tel samen de onderdelen: zo combineer je vaardigheden en leerzame onderdelen… voor als je het echt niet kan laten 😉