En wat als het nu te ver is gegaan?

Er zijn vele manieren om een ruzie, of in dit geval vechten, op een goede manier op te lossen. Bij grotere groepen kinderen of bij kinderen die behoefte hebben aan structuur binnen de gezinssituatie kan het helpend zijn een systeem te bedenken.

Wanneer het stappenplan is geoefend en het kind bekend is met de regels en routines leert het zelf ruzies op te lossen. Na een tijd zul je zien dat het stappenplan eigenlijk niet meer nodig is, omdat kinderen de regels van het oplossen van een conflict geïnternaliseerd hebben.

De juf in het onderstaande filmpje heeft het voor de kinderen in de klas visueel gemaakt. In het onderwijs zijn deze visuele hulpmiddelen heel belangrijk. Zo is het voor alle kinderen duidelijk, ongeacht welke sociale vaardigheden ze bezitten, wat de regels zijn.