Vriendjes maken

Op school en bij de sportclub krijgen de kinderen de meeste kansen om in contact te komen met anderen. Zo krijgen ze ook de mogelijkheid vrienden te maken. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Als ouder kan je jouw kind bij het maken van vrienden ondersteunen door uitleg te geven en waarden en normen bij te brengen.

Vooral als er grote wisselingen zijn in de omgeving van het kind zal je merken dat het soms even lastig is om contact te maken met anderen. Waarschijnlijk herken je dat bij jezelf ook. In het onderstaande artikel een omschrijving van hoe je zou kunnen ondersteunen.

https://wij.nl/peuter-kleuter-naar-school/artikel/vriendjes-maken