Ontwikkeling op school

School is om te leren, dat weten we allemaal. Maar wat leren kinderen nu precies op school?

Vroeger richtten scholen zich vooral op de cognitieve ontwikkeling van een kind: onthouden, denken, rekenen, lezen, schrijven. Tegenwoordig komen ook veel andere ontwikkelingsgebieden op school aan bod. De creatieve, muzikale, motorische, sociale en emotionele ontwikkeling zijn niet uit te wissen in het huidige onderwijs.

Maar even terug waarvoor scholen opgericht zijn… de cognitieve ontwikkeling, hoe zit dat nu eigenlijk?