ADD behandeling zonder medicatie?

Ook in het onderstaande stuk wordt er gesproken van een behandeling tegen psychische problematiek zonder gebruik van medicatie.

Uiteraard hebben de afgelopen weken in het teken gestaan van behandelingen zonder medicatie, maar kan medicatie ook heel goed werken voor mensen! Mijn idee bij deze publicaties is vooral duidelijk maken dat niet in alle gevallen medicatie de enige mogelijkheid is. Behandelen van langdurige psychische problematiek is complex, intensief en psychische problematiek is nooit een constante. Daarom is uitgebreid onderzoek, verdiepen in de materie en overleg met verschillende betrokkenen mijns inziens van heel groot belang om een goed behandelplan op te stellen. Laat je informeren!

https://www.hersenfabriek.nl/vraag-en-antwoord/add-behandeling-zonder-medicatie