Seksuele ontwikkeling deel 2

Veel scholen doen mee aan de week van de lentekriebels. Ook vorig jaar heb ik aandacht besteed aan deze week in de maand maart. Dit jaar weer, omdat we ons vaak als opvoeder ongemakkelijk voelen bij dit thema. Niets is echter zo menselijk, gewoon en leuk als lentekriebels! En laten we ook niet vergeten dat het aangeven van grenzen heel belangrijk is en daarom ook zeker in de opvoeding bespreekbaar moet worden gemaakt. Ook binnen het onderwerp seksualiteit!

Hoe loopt eigenlijk de seksuele ontwikkeling tot in de basisschoolleeftijd? Per leeftijdsgroep kan je verschillende stadia van ontwikkeling herkennen. Uiteraard is ieder kind verschillend en is het niet vreemd dat het ene kind ook in de seksuele ontwikkeling kan voorlopen, terwijl een ander kind achter lijkt te blijven. Net als met de cognitieve ontwikkeling blijft ‘ontwikkelen’ een heel persoonlijke aangelegenheid en doet een ieder dat op zijn eigen manier.

In de bijgevoegde link een leuke beschrijving van de seksuele ontwikkeling van baby tot schoolkind. Daarnaast nog de gratis download van de website van de rutgersstichting, die uiteraard veel informatie kan bieden voor verschillende vragen die je als ouder hebt. Veel leesplezier!