Opvoeden is als…

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Zeker niet zelfs.

Als je een moeilijke dag hebt (of dat nu opvoeden betreft of iets anders): weet dat er altijd weer een betere dag in het vooruitzicht is.

En als het wèl opvoeden betreft en je wilt je hart luchten: neem dan contact op met iemand bij wie dat kan. Als je je zorgen en frustraties deelt scheelt dat vaak al een heleboel.

Een mooi initiatief voor ouders is ouderwijzer.nl. Ik mag nu al bijna een jaar deel uitmaken van dit team. Bel gerust, wanneer je het even niet meer weet, wil spuien, samen wil lachen (of huilen): 085-1303 959.