Vrijheid en gebondenheid

Het heeft allebei wat: vrijheid en gebondenheid. Uit het oogpunt van opvoeden ontstaat soms een spanningsveld tussen deze twee begrippen. Een mooie overdenking vond ik dit:

En concludeer ìk hier uit, dat het zoals wel vaker afhangt van de balans.