Herdenken

red pillar candle with black background
Photo by Top 5 Way on Pexels.com

Ik heb nog nooit oorlog meegemaakt. Wat mensen op de vlucht, in oorlogsgebied, ervaren, kan ik mij niet voorstellen. Hoe het zal zijn om kinderen op te voeden in een oorlog is voor mij niet te bevatten. Elke dag angst, elke dag stress. Ik heb het beeld van het journaal op mijn netvlies staan van een moeder in oorlogsgebied, die pannenkoeken bakt op een geïmproviseerd gasstelletje. Mijn hart breekt.

Vandaag zijn we stil voor hen die oorlogen hebben meegemaakt of oorlogen meemaken. Dit verhaal vertel ik ook aan mijn kinderen. Maar, hoe tegenstrijdig ook, zorgen voor anderen betekent ook zorgen voor jezelf: zolang jij rekening houdt met jezelf kan je ook voor anderen blijven zorgen.

Laten we goed voor onszelf en elkaar zorgen.

Voor jezelf zorgen