Blog: Schermpjes

boy watching video using laptop
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Lang heb ik getwijfeld of ik deze post zou maken. Blogs over schermtijd vormen altijd een bron van discussie en dat is zeker niet waarom ik dit schrijf. Wel deel ik graag mijn visie. Ik zie ontwikkelingen in mijn praktijk die, mogelijk, te verklaren zijn door het gebruik van schermpjes tegenwoordig. En -gelukkig- ook te voorkomen zijn door vermindering in gebruik van schermpjes.

Een kleine illustratie uit mijn eigen gezin laat al veel zien over de gedachtengang van kinderen. Toen wij vanmorgen naar school toe liepen vroeg mijn zoon naar de persoon achter de straatnaam. Hij is erg geïnteresseerd in geschiedenis. Er ontstond een gesprek over wie deze persoon was en ik kon hem niet precies vertellen hoe of wat. “Ik kijk wel op google”, was het antwoord. Heel fijn, dit zelfoplossend vermogen. De vraag daarna schokte mij echter: “Waarom zouden we eigenlijk nog dingen leren als google bestaat?”

Ja. Dat is zeker een goede vraag! Google is een zoekplatform dat websites en inhoud vergelijkt. Of jij echt met jouw vraag het juiste antwoord krijgt weet je met alleen een zoekopdracht niet. Belangrijk is om bronnen te verifiëren en in gesprek te gaan met anderen. Maar… door het gemak van internet… zouden we dat nog doen? Of nemen we klakkeloos aan wat google zegt?

Daarnaast gaat ‘dingen leren’ veel verder dan parate kennis! Met het onthouden slijp je aan je werkgeheugen, wat je heel hard nodig hebt om te functioneren. Je zal geen stappenplan kunnen uitvoeren als je niet je werkgeheugen voldoende getraind hebt om de stappen te onthouden. Naast het feit dat het actief gebruik maken van je brein ook meewerkt aan het onderhouden van je hersencapaciteit. Verbindingen tussen verschillende hersengebieden die vaker gebruikt worden, worden sterker. Verbindingen die minder gebruikt worden verdwijnen. Buiten kijf staat, dat ook concentratie samenhangt met het ‘gewend zijn’ je hersenen in te zetten als tool. Met het (veel) gebruiken van google hoeven je hersenen relatief weinig te doen. Heel ontspannen, maar niet handig voor je denk-kracht, het ontwikkelen van kritisch denken en het nadenken over complexere problemen.

Een leuk artikel in het ad voegt hier wel het een en ander aan toe.

Ik ben zeker nog niet uitgeblogd over dit mega-interessante onderwerp. Hou de website dus in de gaten voor een vervolg 😉

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog