Lateralisatiekaarten fase 3- download

 1,00

Kaarten ter bevordering van de lateralisatie

Beschrijving

Fase 3 van de lateralisatie heeft te maken met het oefenen van het kruisen van de middellijn (lees-en schrijffase). Bij normale lichamelijke activiteit van kinderen oefenen zij dit automatisch. Deze kaarten zijn ontwikkeld om de lateralisatie gericht te oefenen met kinderen waarbij de fasen van lateralisatie nog niet of nog niet voldoende zijn doorlopen.

Bij aankoop ontvang je een pdf