Blog: schermpjes 2

pexels-photo-687811.jpeg
Photo by Jaroslav Nymburský on Pexels.com

Ging mijn vorige schermpjes-blog over ‘google’ en het reguliere (zoek-)gebruik van het internet. Deze keer wil ik mij kritisch uitlaten over ‘gamen’.

Ik zou mijzelf een beschermende moeder willen noemen in deze context. Het liefst zou ik betreft games volledig ‘off the grid’ gaan! Als ik zie hoe mijn kinderen veranderen in zombies bij het aangaan van een scherm voel ik een zekere angst.

Waarom? Omdat ik kinderen zie zitten, die volledig afgeschakeld zijn, die niet reageren op mijn vragen, die boos reageren wanneer een scherm wordt uitgeschakeld. In mijn visie is een onderuitgezakt, bewegingloos kinderlijf niet een heel gezond beeld.

Een leven zonder scherm, games of informatie van internet is nauwelijks nog voor te stellen. Daarom geef ik niet toe aan mijn angst en bespreek met de kinderen wat naar ons aller maatstaven acceptabel is. Wat hebben ze nodig en wat is voor ‘de leuk’. Zijn ze bewust van hun gamegedrag en realiseren ze zich dat ze uitschakelen bij het inschakelen van een scherm?

Deze bewustwording lijkt mij het allerbelangrijkste bij het aanbieden van schermen aan kinderen: zo weten ze wat acceptabel is en kunnen ze (hopelijk) excessen in de toekomst voorkomen. Gamen is leuk, maar -mijns inziens- zeker met mate én bewustwording!

Meer weten? Onderstaande links verwijzen naar artikelen en websites met blogs en informatie.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog