Moederwoede

woman in gray tank top
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Ja. Dit is zo’n onderwerp waar je vaak niet over praat, omdat het schaamte met zich meebrengt. Naast het feit dat het vaak gaat over langer durende ‘niemendalletjes’. Want wat is het nou eigenlijk: een vuilnisbak buiten zetten… een kleine moeite toch?

Artikel Linda ‘mom rage’