Spelen

a father playing with his child
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com
a father playing with his child
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Ook bij het opvoeden kan spel een handige tool zijn. Kinderen spelen van nature en leren tijdens dit spelen heel veel sociale vaardigheden gebruiken. Spel is een uitermate geschikt middel om te oefenen hoe je met elkaar omgaat, wat werkt en wat ook niet werkt.

Daarnaast kan een rol die je speelt er voor zorgen dat je juist meer durft dan dat je dat normaal zou doen. En het tegenovergestelde: hoe voelt het om heel gehoorzaam te zijn en alles te doen wat de ander je opdraagt?

Kinderen spelen niet alleen omdat het ‘leuk’ is. Het is een heel belangrijke voorwaarden voor sociale ontwikkeling. Meespelen als ouder en accepteren dat een kind in een bepaalde rol zit is niet altijd even makkelijk. Toch kan het je kind helpen te ontdekken. Dus advies van deze week: creëer speelruimte en tijd en speel af en toe een (bij)rolletje mee.