Zielig!

the word empathy spelled out in scrabble letters
Photo by Markus Winkler on Pexels.com

Met dieren hebben kinderen al snel een verband. Dieren zijn ook snel “zielig”. Naar mensen toe groeit dit vermogen ook langzamerhand, hoewel dat tot zes jaar vaak nog heel moeizaam is. Op die leeftijd hebben de kinderen nog niet de mogelijkheid na te denken over de invloed van eigen gedrag op de ander.

Met pijn en verdriet bij anderen is het dus altijd een leerproces: hoe ga je daarmee om? Net als bij alle emoties zijn er ook genoeg volwassenen die (soms) moeite hebben om een goede weg te vinden. Niet weten is ook een weg…

Des te mooier wanneer je merkt dat jonge kinderen meevoelend zijn. Sommige kinderen kunnen je hiermee verbazen. Hun mogelijkheden om anderen te troosten en lieve woorden te zeggen: ze zijn soms onbewust bekwaam.