Denken, mijmeren

white bubble illustration
Photo by Miguel Á. Padriñán on Pexels.com

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze gaan nadenken over zichzelf en de omgeving. Het inlevingsvermogen wordt, als het goed is, steeds groter. Wat eerst te abstract was om te kunnen begrijpen wordt naarmate de tijd verstrijkt steeds meer onderwerp van gesprek.

Wanneer je kind opgroeit merk je de denksprongen vooral in de opmerkingen die ze maken. Een van de redenen, waarom ik ontzettend geniet van opmerkingen van kinderen is dan ook te merken dat er een denkstap gemaakt wordt die eerder niet werd gemaakt.

Ook merk je met de ontwikkeling van je kind welke invloeden jij en jouw omgeving aan het kind meegeven. Het kind spiegelt de voorbeelden die het krijgt. Gelukkig vaak in positieve zin, maar het kan soms ook twijfel teweeg brengen.

Opvoeden doe je samen. Jij bent niet de enige die invloed heeft op het denken van jouw kind. Daarom blijft het altijd belangrijk je gedachten en eventuele zorgen te delen, ook -als dat kan- met je kind. Samen komen we verder, ook in de opvoeding.