Hersenkraker

Deze hersenkraker lijkt misschien makkelijk, maar zeker voor kinderen is dat het niet! Het heeft veel te maken met lateralisatie (de samenwerking en het ontstaan van een taakverdeling tussen de linker-en rechterhersenhelft.

Er zijn genoeg leuke spellen om lateralisatie te oefenen. Van bewegen wordt je dus gewoon bewezen slimmer 😉

%d