Emotie benoemen

two yellow emoji on yellow case
Photo by Pixabay on Pexels.com

Emoties zijn ingewikkelde ‘dingen’, omdat je ze niet zomaar kan vastpakken. Daarnaast zijn ze voor een ieder anders.

Des te gaver, wanneer kinderen de emotie die zij ervaren benoemen! Een kans voor jou als ouder of opvoeder om verder uit te diepen wat het kind bedoeld.

Hoe kwam het dat het kind werd gegrepen door de emotie? Wat gebeurde er? Waar zat nou precies dat gevoel? En hoe voelde het… Was het alsof je verstijfde of werd je juist slap?

Door te bespreken en ook de fysieke kenmerken van emoties met kinderen te bespreken worden kinderen bewust van de samenwerking tussen lichaam en geest. Daardoor kunnen ze ook -met oefening- betere zelfregulatie toepassen.

Meer weten of hulp nodig bij de zelfregulatie van jouw kind? Neem contact op!

info@gezinenik.nl